Välkommen att söka terapi hos mig!

Jag heter Eva Skog Ekberg och är legitimerad psykoterapeut, KBT.

Under mitt långa arbetsliv har jag mött människor med många olika erfarenheter och svårigheter. Det är min övertygelse att människan är fullt kapabel att påverka sin situation och sina egna tankar och på så sätt börja må bättre. Jag ser det som min uppgift som terapeut att hjälpa dig att kartlägga och medvetandegöra inte bara dina svårigheter, utan också dina resurser samt att ge dig verktyg så att du kan hantera din vardag bättre. 

Du kan vända dig till mig om du vill ha hjälp att hantera

  • Negativa tankar och grubblerier
  • Stress och utmattning
  • Ängslighet och oro
  • Nedstämdhet och depression
  • Ångest, panikångest
  • Höga krav och missnöje med dig själv
  • Dålig självkänsla
  • Social fobi
  • Krisreaktion efter t.ex. separation, sjukdom eller dödsfall
  • Relationsproblem mellan par eller familjemedlemmar

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi).
Min grundutbildning är leg. sjukgymnast och beteendevetare. 
I mitt arbete använder jag mig också av compassionfokuserad terapi (CFT), schematerapi, mindfulness, kroppskännedom och avslappning.

Sedan tio år tillbaka arbetar jag som privatpraktiserande terapeut. Dessförinnan arbetade jag inom psykiatrin, på vårdcentral samt på Autismcenter. 

Du kan söka hjälp hos mig för både individualterapi och parterapi.

Min mottagning finns i
Klarahusets Psykiatri och Psykoterapi, 
Sabbatsbergsvägen 6, 1tr
(beläget i Vasaparken mellan Odenplan och St. Eriksplan)

 Jag tar även emot klienter digitalt.

Hur går det till?

Vi startar med tre inledande samtal där vi lär känna varandra och jag hjälper dig att kartlägga dina svårigheter och resurser. Du får också möjlighet att sätta dig in i det kognitiva arbetssättet. Om du efter dessa 3 samtal bestämmer dig för att fortsätta, sätter vi tillsammans upp mål och delmål som du vill nå i terapin.

Arbetet i terapin bygger på att vi från början systematiskt undersöker konkreta situationer ”här och nu”, där du idag upplever problem. Vi tittar på vilka tankar, uppfattningar och beteenden som hänger ihop med smärtsamma känslor. Har du kanske automatiska tankar som t.ex. ”jag kommer att misslyckas” som dyker upp gång på gång i dina tankar och håller dig nere. Under den kognitiva psykoterapins gång får du hjälp att se vad som har inträffat och vad som händer idag från olika perspektiv. Du får hjälp att hitta alternativa sätt att se på och hantera vad som händer, kommer att hända och har hänt i livet.

Tryggheten och tilliten i terapin byggs kring en jämbördig dialog mellan dig som klient och mig som terapeut, vi är bägge aktiva och samarbetar. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter. Vi utforskar tillsammans din unika verklighet.

I terapin ingår också att du kommer att få hemuppgifter att göra mellan sessionerna. De kan t.ex bestå av att registrera eller på olika sätt testa dina automatiska tankar och uppfattningar. Syftet med hemuppgifterna är att du själv fortsätter det arbete som du och jag påbörjat under sessionen.

Terapins längd varierar beroende på dina svårigheter och vilka mål vi sätter. Vanligast är en tidsbegränsad korttidsterapi som omfattar 10-25 sessioner. En session varar i 55 min.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Arbetssättet inom den kognitiva terapin är dokumenterat effektivt och har också visat sig ge bestående resultat.

Terapiformen bygger på en kombination av beteendeinriktade åtgärder (kognitiv beteendeterapi KBT), som syftar till aktivering och konkret förändring av mindre funktionella beteenden genom t.ex exponering, samt kognitiv teori och metodik som främjar ett inre psykologiskt förändringsarbete.

I kognitiv terapi utgår man från att utvecklingen av personliga resurser och personlig sårbarhet påverkas av psykologiska, biologiska och sociala faktorer.

Individuell sårbarhet i kombination med svåra livshändelser eller en påfrestande livssituation kan aktivera mindre välfungerande tanke- och handlingsmönster och medverka till att en person får psykiska svårigheter.

Arbetet i terapin fokuserar på våra tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop, hur de påverkar oss och hur vi kan påverka dem. Vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss och hur vi handlar (beter oss) och vice versa.

Terapin syftar till att få kunskap, insikt och strategier som är mer ändamålsenliga.

Utmärkande för den kognitiva psykoterapin är att den är strukturerad och målinriktad.

Fokus ligger mer på faktorer som idag vidmakthåller de psykiska problem än på faktorer som en gång i tiden utlöste problemen. Vid behov går vi dock bakåt och tittar på anknytningsmönster och tidigare upplevelse

KBT-terapeut Eva Skog Ekberg kbt-stockholm.com

Du kan kontakta mig genom att maila eva@kbt-stockholm.com
eller ringa tel 0708 167 336.

Du kan också fylla i formuläret nedan.